English version
Drukuj

OPUS 17



Projekt realizowany w ramach programu OPUS Narodowego Centrum Nauki na projekty badawcze, w tym finansowanie zakupu lub wytworzenia aparatury naukowo-badawczej
niezbędnej do realizacji tych projektów


Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząstek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego


Projekt realizowany w ramach umowy nr UMO-2019/33/B/NZ7/01608 przez Konsorcjum w składzie:

1. Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego – lider

2. Uniwersytet Medyczny, Lublin

3. Katolicki Uniwersytet Lubelski, Lublin


Wartość projektu2 546 120,00 zł
Wartość dofinansowania2 546 120,00 zł
Wysokość dofinansowania zadań realizowanych przez Ł-IChP 1 444 370,00 zł
Okres realizacji17.03.2020 16.03.2023

Kierownik projektu (Ł-IChP)

dr hab. Oleh Demchuk

tel. +48 22 456 39 15