English version
Drukuj

BIOSTRATEG

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

NCBiR

Projekt realizowany w ramach programu BIOSTRATEG (II konkurs)

BIOSTRATEG


„Innowacyjna instalacja produkująca wodór i metan metodą mikrobiologiczną z odpadów i produktów ubocznych przemysłu cukrowniczego wraz z zastosowaniem otrzymywanych gazów i zapewnieniem samowystarczalności energetycznej oczyszczalni ścieków w cukrowni”


Projekt realizowany w ramach umowy nr BIOSTRATEG2/297310/13/NCBR/16 przez Konsorcjum w składzie:

1. Instytut Biochemii i Biofizyki PAN - Lider

2. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego

3. Krajowa Spółka Cukrownia S.A, o/Cukrownia Dobrzelin

4. Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego PAN

5. Politechnika ŁódzkaWartość projektu:

18 547 395,00 PLN

Wartość dofinansowania:

10 697 625,00 PLN

Wysokość dofinansowania zadań realizowanych w IChP:

1 650 125,00 PLN

Okres realizacji:01.07.2016-31.03.2019


Osoba do kontaktu ze strony IChP:

dr inż. Wojciech Tokarz

tel. +48 22 568 29 08Streszczenie projektu

Projekt ma charakter interdyscyplinarny. W ramach współpracy biologów, chemików i fizyków ma powstać instalacja przemysłowa, która wykorzystując odpady z produkcji cukru pozyska z nich w procesie dwuetapowej fermentacji wodór i metan. Następnie wodór będzie częściowo magazynowany w postaci wodorków metali w innowacyjnej instalacji a pozostała jego część będzie wykorzystywana do wytwarzania prądu elektrycznego i ciepła, które zapewnią samowystarczalność energetyczną oczyszczalni ścieków w cukrowni.

Zadaniem IChP w projekcie jest uruchomienie komercyjnej instalacji microCHP (Combined Heat and Power) do pracy z wytwarzanym w bioreaktorze strumieniem gazu wodorowego oraz skonstruowanie i przetestowanie własnego stosu ogniw paliwowych typu PEM, który będzie zamiennikiem dla produkowanych konstrukcji.