English version
Drukuj

Projekty finansowane w 5. programie ramowym Unii Europejskiej - zakończone

Zakończone


POLMATIN


Projekt 5PR-UE nr GMA1-2002-72029 pt.: „Centre of Competence for Advanced Polymeric Materials of Industrial Importance POLMATIN”, którego Beneficjentem był Instytut Chemii Przemysłowej. Celem projektu była intensyfikacja współpracy międzynarodowej Centrum ukierunkowanej na integrację Europejską Przestrzenią Badawczą (ERA).

Okres realizacji projektu: 01.01.2003 do 31.12.2005. Koordynator projektu: dr Maria Zielecka.


5 PR-UE nr G1MA-CT-2002-0464

Projekt 5 PR-UE nr G1MA-CT-2002-0464 nt.: "Material Recycling Centre of Excellence" był koordynowany przez dr hab. inż. Marka Kozłowskiego z Politechniki Wrocławskiej w ramach współpracy z ośrodkami naukowymi wchodzącymi w skład Centrum Doskonałości Recyklingu Materiałów. Okres realizacji 01.01.2003 - 01.02.2006. Osobą uczestniczącą w projekcie z IChP była dr inż. Regina Jeziórska.Projekt REACT

Projekt REACT nt.: "Reuse of Glassfibre Reinforced Plastics by Selective Shredding and Reactivating Recyclate" był realizowany w ramach programu CRAFT (5PR UE). Celem projektu było opracowanie ekonomicznej metody recyklingu odpadów poprodukcyjnych oraz poużytkowych kompozytów z włóknem szklanym i węglowym. Uczestniczyły w nim dwa ośrodki badawcze (IChP oraz KEMA Nederland BV z Holandii) oraz siedmiu partnerów typu MŚP z Holandii, Niemiec, Wielkiej Brytanii i Polski. Zadaniem IChP było opracowanie metod modyfikacji chemicznej powierzchni recyklatu. Koordynatorem projektu był HEBO Engineering BV (Holandia). Okres realizacji 01.02.2003 - 31.05.2005. Ze strony IChP osobą odpowiedzialną za realizację projektu był dr inż. Michał Kędzierski.


Projekt AG - COAT


Projekt AG - COAT nt.: "Development of new antigraffiti coatings with improved properties AG - COAT", był realizowany w ramach programu CRAFT, wspomagającego rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (SME). IChP był jednym z trzech ośrodków badawczych prowadzących w tym projekcie prace dla potrzeb grupy SME z Hiszpanii, Włoch i Portugalii. Koordynatorem jest Landecolor (Hiszpania).
Okres realizacji 17 maja 2002 - 30 kwietnia 2004.
Osobą odpowiedzialną za realizację ww. projektu była dr Maria Zielecka.


Projekt LOTEC

Projekt LOTEC nt.: "Synthesis of epoxypolyesters as binders for UV curable coatings" był realizoawny w ramach projektu "New approaches to low-temperature curable coatings for powder and decorative applications". IChP był jednym z dziesięciu ośrodków badawczych prowadzących prace w ww. projekcie. Koordynatorem był The Nethertlands Organisation for Applied Scientific Research (Holandia).
Okres realizacji projektu 01.10.2002 - 30.04.2004.
Osobą odpowiedzialną za realizację projektu był dr Z.Bończa-Tomaszewski.