English version
Drukuj

Program wspierania kadry naukowej LIDER - zakończony


Opracowanie podstaw technologii produkcji

poliestrowych materiałów powłokowych

o zredukowanej ilości szkodliwych rozpuszczalników

organicznych sieciowanych fotochemicznieProjekt finansowany
przez Narodowe Centrum Badań
i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

II konkurs na projekty
w ramach programu wspierania
rozwoju kadry naukowej LIDER

Program LIDERProjekt realizowany
w Instytucie Chemii Przemysłowej
im. prof. Ignacego Mościckiego


Instytut Chemii Przemysłowej

Kierownik projektu:

dr inż. Piotr Jankowski,

tel. +48 22 568 24 63

Czas realizacji: 1.10.2011 - 30.09.2014

Kwota finansowania: 960 000 zł


Streszczenie projektu


Głównym celem naukowym projektu było opracowanie podstaw technologii produkcji spoiw i kompozycji powłokowych, o ograniczonej zawartości lub pozbawionych rozpuszczalników organicznych, sieciowanych fotochemicznie (UV). Spoiwa te będą służyły do uzyskania powłok na różnego typu podłoża. Planuje się opracowanie dwóch rodzajów kompozycji powłokowych: (1) wodorozcieńczalnych poliestrowych z ograniczoną ilością lub pozbawionych organicznych współrozpuszczalników oraz (2) poliestrowych kompozycji proszkowych. W przypadku wodorozcieńczalnych poliestrów zostaną opracowane sposoby efektywnego włączenia w łańcuch polimeru hydrofilowych monomerów sulfonianowych możliwe do realizacji w warunkach przemysłowych. Monomery te zostaną specjalnie w tym celu otrzymane i zmodyfikowane. Duża część prac obejmie optymalizację otrzymywania zarówno wodnych emulsji poliestrowych jak i poliestrowych kompozycji proszkowych pod kątem praktycznych zastosowań na różnego typu podłożach.

Zaproponowane rozwiązania będą rozwiązaniami oryginalnymi w świetle istniejącego stanu wiedzy i nie stosowanymi dotychczas w praktyce przemysłowej.
Informacje o realizacji projektu