English version
Drukuj

Patent Plus

NCBiR

Patent Plus logo


Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia naturalnego

Wsparcie ochrony praw własności przemysłowej dla wynalazku w zakresie otrzymywania węglowodorów parafinowych z tłuszczów pochodzenia naturalnego. Projekt realizowany w ramach umowy nr PP1/W-20/D-1862/2013...

>>>

Wsparcie ochrony praw własności intelektualnej dla wynalazków dotyczących otrzymywania nanokompozytów poli(chlorku winylu) dla budownictwa

Wsparcie ochrony praw własności intelektualnej dla wynalazków dotyczących otrzymywania nanokompozytów poli(chlorku winylu) dla budownictwa. Projekt realizowany w ramach umowy nr PP4/W-20/D-2917/2015...

>>>