English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Prof. dr hab. Stanisław Słomkowski ponownie dyrektorem Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN

ICHP - prof. SłomkowskiPrezes Polskiej Akademii Nauk, profesor dr hab. Michał Kleiber, powierzył profesorowi Stanisławowi Słomkowskiemu funkcję dyrektora Centrum Badań Molekularnych
i Makromolekularnych PAN w Łodzi (CBMiM PAN) na kolejną czteroletnią kadencję rozpoczynającą się 1 stycznia 2012 r.

CBMiM PAN jest największą polską placówką, w której prowadzone są badania w zakresie chemii i fizyki polimerów oraz prace w obszarze chemii bioorganicznej i chemii organicznej.

Profesor dr hab. Stanisław Słomkowski był dyrektorem CBMiM PAN w latach 2008–2011. Jego zainteresowania badawcze dotyczą syntezy, badań właściwości i zastosowań biomedycznych nano- i mikrocząstek polimerowych oraz hybrydowych organiczno-nieorganicznych. Jest autorem lub współautorem ponad 150 publikacji.

Życiorys naukowy profesora S. Słomkowskiego był zamieszczony w zeszycie „Polimerów”
nr 3/2008.