English version
Drukuj

Niekonwencjonalne procesy chemiczne

Tematyka badawcza


 • Zastosowanie nowoczesnych metod intensyfikacji reakcji (mikrofal i ultradźwięków) w procesach chemicznych
 • Biorafineria i biopaliwa kolejnych generacji
 • Układy tlenkowe i minerały warstwowe jako napełniacze do modyfikacji polimerów
 • Układy katalityczne do enancjoselektywnej redukcji nienasyconych związków organicznych
 • Układy mikrofalowe w przetwórstwie materiałów nowoczesnych
 • Synteza i fizykochemiczne badania katalizatorów stałych
 • Strategie rozwoju technologii i procesów przemysłowych
 • Metanol, jako zastępcze źródło wodoru w procesach chemicznych
 • Eteryfikacja i funkcjonalizacja związków wielohydroksylowych.

Metodyka i wyposażenie badawcze

 • Homogenizator ultradźwiękowy Bandelin Sonopuls HD 2070
 • Reaktory ultradźwiękowe: ELAC Nautik (URS 1000) Intersonic (IS-1K, układ przepływowy, stanowisko badawcze do bioreaktorów współpracujące z autoklawem ROTH „0” i „I”), Ultron do homogenizacji układów i mechanochemicznego wspomagania procesów katalitycznych
 • Reaktory mikrofalowe firm Ertec (Magnum 02-04, prototyp układu przepływowego) Plazmatronika (RM 1000), CEM (Discover II z przystawką Coolmate i kamerą światłowodową) do mineralizacji substancji i mechanochemicznego wspomagania procesów katalitycznych
 • Stacja do termicznej analizy różniczkowej i pomiaru powierzchni właściwej ChemBet 3000 TPR/ TPD /TPO Quantachrome Instruments z detektorem MS PRISMA PLUS (Pfeiffer)
 • Aparat do oznaczania powierzchni właściwej i porozymetrii ciał stałych Tristar II 3010 firmy Micromeritics
 • Piec muflowy PK-6/1350 z wyposażeniem
 • Prasa (pastylkarka)
 • Chromatografy gazowe Shimadzu 17A (GC-FID), GC-2010 (GC-FID z autosamplerem AOC-20i), HP 6890 (GC-FID/AED) HP 5890-II PLUS GC-5989 MS Engine z kolumnami, HP-1, HP-5, Carbowax, Innowax, FFAP
 • Polarymetr AP 100 Atago
 • Zestaw konduktometryczny CC-551
 • pH metr Metler-Toledo Sewen Easy z kompletem elektrod
 • Kriostaty Julabo FLW4003, F33ME, F32ME, FP50, CF40
 • Wielkolaboratoryjna instalacja wytwarzania biopaliw drugiej generacji
 • Laboratoryjny generator ketenu
 • Liofilizator Christ LMC-1 Gamma 2-20 z łaźnią FOC-1K50
 • Młynek tnący, Retsch SM100
 • Mikser laboratoryjny, LabTech Engineering Co, Ltd. LMX5-S-VS).

Kontakt

prof. dr hab. inż. Jacek Kijeński

tel. +48 22 568 22 13
faks +48 22 568 22 33


dr inż. Antoni Migdał
tel.+48 22 568 23 62
tel./faks +48 22 568 22 33

dr inż. Osazuwa Osawaru
tel. +48 22 568 22 34,
+48 22 568 27 04

dr inż. Ewa Śmigiera
tel.+48 22 568 27 66