English version
Drukuj

Procesy petrochemiczne

Tematyka badawcza


  • Modernizacja i optymalizacja petrochemicznych procesów syntezy organicznej
  • Przerób i zagospodarowanie ubocznych produktów petrochemicznych procesów przerobu ropy naftowej
  • Katalityczna eteryfikacja związków chemicznych


Doświadczenie


  • Technologia produkcji i rafinacji węglowodorów aromatycznych
  • Technologia przerobu oleju popirolitycznego


Wyposażenie badawcze


  • Aparatura do prowadzenia procesów katalitycznych w układzie przepływowym
  • Autoklaw firmy Parr o pojemności 300 ml, ciśnienie - 250 bar, temperatura - 300°C
  • Urządzenie do pomiaru równowag fazowych ciecz-ciało stałe.


Kontakt


dr inż. Małgorzata Jamróz

tel. +48 22 568 20 21