English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. J. Wilczyński, A. Nastaj

Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego mieszanin polimerów
z zastosowaniem ślimaków niekonwencjonalnych i dozowanego zasilania wytłaczarki

Polimery 2016, nr 5, 357


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.357

Streszczenie
Wykonano badania symulacyjne i doświadczalne wytłaczania jednoślimakowego z dozowanym zasilaniem mieszaniny PE-LD/PS. Zastosowano ślimak niekonwencjonalny z sekcją intensywnego ścinania, utworzoną przez rowkowany element Maddocka. Obliczenia symulacyjne procesu obejmowały uplastycznianie tworzywa, rozkład ciśnienia i temperatury tworzywa w obszarze ślimaka oraz stopień jego wypełnienia. Wyniki obliczeń zweryfikowano doświadczalnie.
Słowa kluczowe: wytłaczanie jednoślimakowe, ślimak niekonwencjonalny, dozowane zasilanie, modelowanie procesu wytłaczania, mieszanina PE-LD/PS
e-mail: wilczynski_k@wp.pl
K. J. Wilczyński, A. Nastaj (600 KB)
Modelowanie procesu wytłaczania jednoślimakowego mieszanin polimerów z zastosowaniem ślimaków niekonwencjonalnych i dozowanego zasilania wytłaczarki