English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kuczmaszewski

Niektóre problemy metodologiczne oceny właściwości adhezyjnych warstwy wierzchniej tworzyw

Polimery 2001, nr 11-12, 792


Streszczenie

Omówiono doświadczalne metody oceny właściwości adhezyjnych warstwy wierzchniej ciał stałych ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów kąta zwilżania. Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu objętości kropli cieczy pomiarowej oraz czasu kontaktu cieczy z podłożem na wartość tego kąta. Objętość kropli nie odgrywa tu istotnej roli, natomiast ważny czynnik stanowi czas kontaktu cieczy pomiarowej z podłożem od chwili nałożenia kropli do chwili pomiaru. Scharakteryzowano też wpływ sposobu osadzania kropli, chropowatości powierzchni i innych elementów wpływających na błąd pomiaru kąta zwilżania. Przedstawiono możliwości kształtowania właściwości ad­hezyjnych warstwy wierzchniej tworzyw polimerowych na etapie ich syntezy, przetwórstwa i obróbki, analizując przy tym związki między niektórymi parametrami struktury na poziomie atomowym, cząsteczkowym, nadcząsteczkowym i makroskopowym z właściwościami adhezyjnymi warstwy wierzchniej.


Słowa kluczowe: warstwa wierzchnia tworzyw wielkocząsteczkowych, adhezja, pomiar kąta zwilżania, kształtowanie właściwości adhezyjnych

J. Kuczmaszewski (383.5 KB)
Niektóre problemy metodologiczne oceny właściwości adhezyjnych warstwy wierzchniej tworzyw