English version
Drukuj

Polska Platforma Technologiczna Wodoru i Ogniw Paliwowych

Platforma Wodorowa
POLSKA PLATFORMA TECHNOLOGICZNA WODORU I OGNIW PALIWOWYCH
POLISH HYDROGEN AND FUEL CELL TECHNOLOGY PLATFORM

została utworzona 21 stycznia 2005 rokuKoordynator Platformy: prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawatel./faks +48 22 568 24 43

e-mail: andrzej.czerwinski(at)ichp.pl


Polską Platformę Technologiczną Wodoru i Ogniw Paliwowych tworzy 40 podmiotów. Trzynaście z nich to koncerny, zakłady przemysłowe oraz spółki, m.in.:

PKN ORLEN S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A., Zakłady Azotowe Puławy S.A., Kompania Węglowa S.A., Południowy Koncern Energetyczny S.A., Polimex-Mostostal SIEDLCE S.A., Seven Rocks Mining Sp. z o. o.

W skład Platformy wchodzi również piętnaście jednostek naukowych, m.in.
Politechnika Warszawska, Politechnika Śląska, Główny Instytut Górnictwa, Instytut Nafty i Gazu, Akademia Górniczo-Hutnicza, a także trzy Centra Zaawansowanych Technologii, jedno Centrum Doskonałości oraz Polska Izba Przemysłu Chemicznego i Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych.


Obszar merytoryczny - Technologie wodorowe i ogniwa paliwowe

 • Ocena zapotrzebowania i prognoza zużycia wodoru w Polsce.

 • Opracowanie programu wykorzystania wodoru przez przemysł w Polsce.

 • Opracowanie strategii rozwoju technologii wodorowych w energetyce i przemyśle.

 • Technologie wytwarzania wodoru (wodór z gazu, wodór z węgla), oczyszczania, przesyłania i magazynowania wodoru oraz technologie z nimi związane.

 • Wytwarzanie wodoru z utylizacji odpadów roślinnych i przemysłowych.

 • Ogniwa paliwowe jako źródła czystej energii oraz reaktory chemiczne i ich zastosowania.

 • Opracowanie i optymalizacja materiałów dla ogniw paliwowych wysoko i niskotemperaturowych, w tym budowa prototypowych ogniw paliwowych: typu IT-SOFC do wykorzystania w układach energetyki rozsianej oraz niskotemperaturowych polimerowych ogniw zasilanych wodorem (H2-PEFC) i metanolem (DMFC).

 • Wodór z elektrolizy przy zastosowaniu niekonwencjonalnych źródeł energii.


Podstawowe cele PLATFORMY:

 • Włączenie się w realizację głównych działań Europejskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych

 • Podniesienie konkurencyjności polskiej gospodarki w obszarze produkcji i wykorzystania wodoru w energetyce, przemyśle chemicznym i przemyśle gazowniczym i innych z uwzględnieniem ogniw paliwowych.

 • Wypracowanie wizji i strategii rozwoju sektorów: paliwowo-energetycznego, chemicznego i rolnictwa w zakresie wytwarzania i wykorzystania wodoru,

 • Współpraca w kreowaniu polityki i prawodawstwa służących pobudzeniu innowacyjności przemysłu oraz ułatwiającego rozwój technologii wodorowych,

 • Integracja kluczowych partnerów gospodarczych i badawczych zainteresowanych technologiami wodorowymi,

 • Zbudowanie pomostu pomiędzy przemysłem a nauką

 • Prowadzenie współpracy międzynarodowej w regionach przygranicznych.

 • Promocja PPTWiOP oraz technologii wytwarzania i wykorzystywania wodoru w Polsce oraz Unii Europejskiej


Grupy robocze działające w ramach PLATFORMY:

 1. Procesy otrzymywania wodoru z węgla (koordynator, doc. dr hab. inż. Jan Rogut)
 2. Procesy otrzymywania wodoru z gazu (koordynator, prof. dr hab. inż. Maria Ciechanowska)
 3. Ogniwa paliwowe wysokotemperaturowe (koordynator, prof. dr hab. inż. Janina Molenda)
 4. Ogniwa paliwowe niskotemperaturowe i wodorkowe (koordynator, prof. dr hab. Andrzej Czerwiński)
 5. Strategia rozwoju technologii wodorowych w energetyce i przemyśle (koordynator, prof. dr hab. Andrzej Czerwiński)
 6. Masowa produkcja wodoru i jego przesyłanie (koordynator, dr inż. Bohdan M. Żakiewicz)


Lista instytucji - uczestników Polskiej Platformy Technologicznej Wodoru i Ogniw Paliwowych

1. Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. I. Mościckiego
2. Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
3. Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
4. Główny Instytut Górnictwa
5. Polska Izba Przemysłu Chemicznego
6. Seven Rocks Mining Sp. z o.o.
7. Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla
8. Południowy Koncern Energetyczny S.A.
9. Kompania Węglowa S.A.
10. Katowicki Holding Węglowy S.A.
11. Instytut Nafty i Gazu
12. Zakłady Azotowe w Tarnowie-Mościcach S.A.
13. Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.
14. Zakłady Azotowe Puławy S.A.
15. Zakłady Chemiczne "ZACHEM" S.A.
16. Polimex-Mostostal SIEDLCE S.A.
17. Akademia Górniczo-Hutnicza
18. Instytut Energetyki
19. Politechnika Warszawska-Szkoła Nauk Technicznych i Społecznych w Płocku
20. Politechnika Warszawska
21. Politechnika Poznańska-Wydział Technologii Chemicznej
22. Politechnika Gdańska-Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej
23. Mennica-Metale Szlachetne Sp. z o.o.
24. Politechnika Śląska-Wydział Chemiczny
25. Instytut Elektrotechniki
26. Instytut Fizyki Molekularnej PAN
27. Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN
28. Centrum Zaawansowanych Technologii
"Chemia na Rzecz Gospodarki" CZT CHEMCAT
29. Centrum Zaawansowanych Technologii "Energia-Środowisko-Zdrowie"
30. Centrum Doskonałości NAFCELLS przy INTiBS PAN
31. Polskie Stowarzyszenie Wodoru i Ogniw Paliwowych
32. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A.
33. IPPT PAN - Krajowy Punkt Kontaktowy Programów
Badawczych Unii Europejskiej (KPK)
34. Centrum Zaawansowanych Technologii Surowców i
Paliw Węglowodorowych oraz Energii Odnawialnych
35. Centralne Laboratorium Naftowe
36. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Zakład Kinetyki i Katalizy
37. Uniwersytet Warszawski, Pracownia Elektrochemicznych Źródeł Energii
38. Wojskowa Akademia Techniczna
39. Dolnośląskie Centrum Zaawansowanych Technologii
40. Instytut Inżynierii Chemicznej PAN