English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Rościszewski, R. Kazimierczuk, J. Sołtysiak

Syntezy silseskwioksanów z różnymi podstawnikami organicznymi

Polimery 2006, nr 1, 3


Streszczenie

Opisano syntezę 12 odmian poli[alkilo(arylo)silseskwioksanów] z różnymi podstawnikami alkilowymi, fenylowymi, winylowymi i karbofunkcyjnymi przy atomie krzemu. Podano wynik analiz wybranych próbek silseskwioksanów metodami FT-IR, NMR, GPC, spektrografii masowej oraz skaningowej mikroskopii elektronowej.


Słowa kluczowe: poli[alkilo, winylo, fenylo)silseskwioksany, podstawniki karbofunkcyjne, synteza, struktura

P. Rościszewski, R. Kazimierczuk, J. Sołtysiak (153.9 KB)
Syntezy silseskwioksanów z różnymi podstawnikami organicznymi