English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

POLIMERY czasopismo

The journal "Polimery" (IF 0.713), of international circulation, is publishing peerreviewed scientific and technical research papers covering polymer science and technology in the field of plastics, rubbers, chemical fibres and paints. The range of topics covered are raw materials, synthesis of polymers, plastics processing and applications. Apart from scientific and technical research papers the monthly includes technical and commercial information such as reports from fairs and exhibitions as well as home, world and technical news.

More about "Polimery" in English version


ISSN: 0032-2725

Wydawca: Instytut Chemii Przemysłowej im. prof. Ignacego Mościckiego,

Adres: ul. Rydygiera 8, 01-793 Warszawa, Polska


"Polimery"
czasopismo o zasięgu międzynarodowym (IF 0,713), obejmujące tematykę:
tworzyw wielkocząsteczkowych, gumy, lakierów i włókien sztucznych, wydawane przez Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie. Czasopismo jest skierowane do pracowników naukowych, menadżerów oraz pracowników inżynieryjnych wyższych uczelni, PAN, instytutów badawczych i zakładów przemysłowych, specjalizujących się w chemii, fizykochemii, technologii i przetwórstwie polimerów. "Polimery" na swych łamach przedstawiają oryginalne, recenzowane przez specjalistów prace badawcze, naukowe i technologiczne.

DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery

AKTUALNA WARTOŚĆ IMPACT FACTORA (2017)
0,713


IMPACT FACTOR PIĘCIOLETNI 0,785Czasopismo jest referowane m.in. przez:

 • "Chemical Abstracts" (USA),
 • "CEABA" (DECHEMA, Niemcy),
 • "The Alerts. Materials Information" (USA),
 • "Engineered Materials" (W. Bryt.),
 • "RAPRA-Abstracts" (W. Bryt.),
 • "World Surface Coatings Abstracts" (W. Bryt.),
 • "INSPEC-Abstracts" (W. Bryt.),
 • "Referativnyi Zhurnal. Khimiya" (Rosja),
 • "Klebstoff-Dokumentum" (Niemcy),
 • "Literatur-Schnelldienst. Kunststoffe, Kautschuk, Fasern" (Niemcy),
 • "Packaging Science and Technology Abstracts" (Niemcy),
 • "PNEUMANT-Referate-Dienst" (Niemcy),


Czasopismo od 1995 r. jest indeksowane przez Institute for Scientific Information (ISI) w Filadelfii, USA, a publikowane w nim materiały są przedstawiane w następujących wydawnictwach ISI:

 • "Research Alert",
 • "Chemistry Citation Index",
 • "Materials Science Citation Index".