English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. M. Zgoda, M. Woskowicz, M. Nachajski, M. K. Kołodziejczyk, M. Lukosek, W. Jerzykiewicz

Związki powierzchniowo czynne z grupy polioksyetylenowanych estrów kwasów tłuszczowych.

Cz. II. Podstawowe wielkości lepkościowe a równowaga hydrofilowo-lipofilowa produktów

oksyetylenowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego

Polimery 2005, nr 11-12, 873


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.873


Streszczenie

Przedmiotem badań były roztwory wodne szeregu homologicznego związków powierzchniowo czynnych typu "Rofam" różniących się liczbą wbudowanych ugrupowań tlenku etylenu. Określono wpływ liczby tych ugrupowań na równowagę hydrofilowo-lipofilową, właściwości hydrodynamiczne oraz aktywność powierzchniową. Wyniki posłużyły do określenia mechanizmu solubilizacji i oszacowania wpływu tego procesu na dostępność farmaceutyczną i biologiczną micelarnego adduktu "Rofamów" w modelowych formach środków farmaceutycznych.


Słowa kluczowe: solubilizacja, związki powierzchniowo czynne, "Rofamy", roztwory wodne, równowaga hydrofilowo-lipofilowa, właściwości hydrodynamiczne, aktywność powierzchniowa
M. M. Zgoda, M. Woskowicz, M. Nachajski, M. K. Kołodziejczyk, M. Lukosek, W. Jerzykiewicz (163.9 KB)
Związki powierzchniowo czynne z grupy polioksyetylenowanych estrów kwasów tłuszczowych. Cz. II. Podstawowe wielkości lepkościowe a równowaga hydrofilowo-lipofilowa produktów oksyetylenowania estrów metylowych kwasów tłuszczowych oleju rzepakowego