English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Żmihorska-Gotfryd

RAPID COMMUNICATION
Rezolowe żywice fenolowo-formaldehydowe modyfikowane kwasem borowym (j. ang)

Polimery 2006, nr 5, 386


Streszczenie

Zsyntetyzowano rezolowe żywice fenolowo-formaldehydowe (PF) o zwiększonej odporności termicznej i zmniejszonej podatności na palenie poprzez wbudowanie w strukturę żywicy na etapie kondensacji kwasu borowego (rys. 1, tabela 4). Modyfikowane rezole PF charakteryzują się małą zawartością wolnych monomerów i dużą zawartością części nielotnych (tabela 1). Na podstawie badań derywatograficznych ustalono, że utwardzone, modyfikowane żywice PF wykazują zwiększoną stabilność termiczną w stosunku do żywicy niemodyfikowanej (tabela 2). Jak potwierdzono na podstawie widm IR i analizy GPC (tabela 3) jest to wynikiem wbudowania się cząsteczek kwasu borowego w strukturę żywicy co zwiększa odporność żywicy na procesy termooksydacyjne.


Słowa kluczowe: rezole fenolowo-formaldehydowe, kwas borowy, odporność termiczna, ognioodporność


e-mail: anzmigot@prz.rzeszow.pl


A. Żmihorska-Gotfryd (73.3 KB)
Rezolowe żywice fenolowo-formaldehydowe modyfikowane kwasem borowym (j. ang)