English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Biniaś, A. Włochowicz, S. Boryniec, W. Biniaś

Zmiany struktury włókien dibutyrylochitynowych w procesie regeneracji chityny (j. ang.)

Polimery 2005, nr 10, 742


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.742


Streszczenie

Otrzymane w wyniku formowania z bezwodnego roztworu alkoholu etylowego włókna dibutyrylochitynowe (DBCH) poddawano działaniu 5-proc. wodnego roztworu wodorotlenku potasu (KOH) w temp. 20°C, 50°C, 70°C i 90°C (serie A, B, C i D) w ciągu 10-960 min. Stwierdzono, że proces regeneracji do włókien chitynowych (krill chitin - KCH) przebiega stopniowo (tabele l i 2) i zależy głównie od temperatury. W wyższej temperaturze przejście włókien DBCH do włókien KCH zachodzi bardziej efektywnie. Zmiany struktury cząsteczkowej i nadcząsteczkowej włókien obserwowano za pomocą szerokątowej dyfrakcji promieniowania rentgenowskiego (wide angle X-ray diffraction - WAXS, rys. 1-3), spektroskopii w podczerwienii (FT-IR, rys. 4, 5) i spektroskopii Ramana (rys. 6). Dyfraktogramy analizowano metodą Hindeleha i Johnsona, przy użyciu programu komputerowego „Optifit” wykorzystującego metodę Rosenbrocka. Na podstawie widm FT-IR potwierdzono, że w wyniku hydrolizy włókien DBCH następuje przemiana w KCH, a podstawowa budowa chemiczna powstałej makrocząsteczki chityny nie ulega zmianie.


Słowa kluczowe: chityna, regeneracja, włókna dibutyrylochitynowe, struktura nadcząsteczkowa, WAXS, FT-IR, spektroskopia Ramana
D. Biniaś, A. Włochowicz, S. Boryniec, W. Biniaś (263 KB)
Zmiany struktury włókien dibutyrylochitynowych w procesie regeneracji chityny (j. ang.)