English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Zieliński, E. Gurdzińska, B. Osowiecka, B. Liszyńska, T. Brzozowska, W. Ciesińska

Zagospodarowanie odpadów tworzyw termoplastycznych w środowisku bitumów naftowych

Polimery 2010, nr 10, 773


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.773

Streszczenie

Opracowano nowe materiały oparte na kompozycjach bitumiczno-polimerowych z zastosowaniem odpadów termoplastycznych tworzyw polimerowych oraz ciężkich frakcji z przerobu ropy naftowej. Ustalono parametry sporządzania jednorodnych i stabilnych kompozycji (tabela 3) zawierających wytypowane odpady termoplastów: polietylenu (PE), polipropylenu (PP), polistyrenu (PS), poliwęglanu (PC) i wtórne bitumy naftowe takie jak oleje: sklarowany, popirolityczny i zużyty z silników samochodowych oraz ekstrakt furfurolowy. Otrzymane dwuskładnikowe kompozycje poddano kompleksowym badaniom właściwości termomechanicznych i reologicznych w celu ustalenia ich przydatności jako lepiszczy w materiałach użytkowych. Opracowano receptury nowych materiałów, takich jak: masy zalewowe, kity uszczelniające, roztwory gruntujące, lepiki, masy szpachlowe oraz wykonano pełen zakres badań ich właściwości w kontekście obowiązujących norm przedmiotowych. Oceniono również możliwość zagospodarowania odpadów polimerowych w środowisku bitumów wtórnych w warunkach destrukcyjnych. Uzyskane produkty procesu termolizy mogą być wykorzystane, m.in. do brykietowania paliw stałych, modyfikacji właściwości asfaltów naftowych i otrzymywania mas izolacyjnych dla budownictwa.


Słowa kluczowe: recykling polimerów, odpady termoplastów, bitum naftowy, mieszanie.


e-mail: jzielinski@pw.plock.pl


J. Zieliński, E. Gurdzińska, B. Osowiecka, B. Liszyńska, T. Brzozowska, W. Ciesińska (131.5 KB)
Zagospodarowanie odpadów tworzyw termoplastycznych w środowisku bitumów naftowych