English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz

Wyładowania koronowe w powietrzu jako metoda modyfikowania warstwy wierzchniej

materiałów polimerowych

Polimery 2008, nr 1, 3


Streszczenie

Omówiono fizyczne i chemiczne podstawy procesu modyfikowania warstwy wierzchniej (WW) materiałów polimerowych metodą wykorzystującą wyładowania koronowe (WK) w powietrzu. Opisano zjawisko tworzenia się plazmy niskotemperaturowej i sposób jej oddziaływania z powierzchnią polimeru. Przedstawiono podstawowe cele stawiane procesowi modyfikowania za pomocą WK oraz uzyskiwane na tej drodze efekty w odniesieniu do poszczególnych rodzajów polimerów, m.in. PE, PP, PVC, PET. W przypadku PE i PP uwzględniono również materiały kompozytowe z poliolefinową osnową bądź poliolefinowym włóknistym napełniaczem. Wskazano na możliwość zastosowania wyładowań koronowych w polimeryzacji szczepionej oraz na liczne kierunki wykorzystania w praktyce zmian WW tworzyw wywołanych wyładowaniami koronowymi.


Słowa kluczowe: materiały polimerowe, wyładowania koronowe, warstwa wierzchnia, modyfikacja

e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz (202.5 KB)
Wyładowania koronowe w powietrzu jako metoda modyfikowania warstwy wierzchniej materiałów polimerowych