English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, J. Czupryńska, J. Polański, T. Karasiewicz, W. Engelgard

Kąt zwilżania i swobodna energia powierzchniowa kompozytów poddanych działaniu

promieniowania elektronów o dużej energii (j. ang.)

Polimery 2008, nr 6, 446


Streszczenie

Zbadano wpływ promieniowania elektronowego i kompatybilizatorów na kąt zwilżania i swobodną energię powierzchniową (SFE) kompozytów składających się z polietylenu małej gęstości (PE-LD), polietylenu dużej gęstości (PE-LD), polipropylenu (PP), polistyrenu (PS) i poli(tereftalanu etylenu) (PET). Poddanie tych kompozytów działaniu promieniowania elektronów o dużej energii, w zakresie dawek do 300kGy oraz wprowadzenie do nich kompatybilizatorów poprawiających ich właściwości mechaniczne miało na celu sprawdzenie możliwości stosowania tej technologii w procesach recyklingu odpadów tworzywowych. Jako kompatybilizatory zastosowano elastomer styren-(etylen/butylen)-styren, szczepiony bezwodnikiem kwasu maleinowego (SEBS-g-MA), dodawany w ilościach 5, 10 lub 15 % mas. oraz triakrylan trimetylolopropanu (TMPTA) dodawany w ilościach 1, 2 lub 3 % mas. Zmiany zachodzące w warstwie wierzchniej tak modyfikowanych kompozytów powodowały zmniejszenie wartości kąta zwilżania i wzrost wartości SFE. Efekty te rosły wraz ze wzrostem dawki promieniowania i były dodatkowo wzmacniane po dodaniu TMPTA jako kompatybilizatora.


Słowa kluczowe: kompozyty, modyfikacja warstwy wierzchniej, kąt zwilżania, swobodna energia powierzchniowa, recykling


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, P. Rytlewski, J. Czupryńska, J. Polański, T. Karasiewicz, W. Engelgard (128.5 KB)
Kąt zwilżania i swobodna energia powierzchniowa kompozytów poddanych działaniu promieniowania elektronów o dużej energii (j. ang.)