English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, J. Richert, P. Rytlewski, K. Moraczewski, M. Stepczyńska

Wybrane właściwości kompozytów polipropylenu z szungitem
Polimery 2010, nr 2, 119


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.119

Streszczenie
Przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu zawartości szungitu (0-50% mas.) w kompozytach z osnową polipropylenową, na wybrane właściwości użytkowe i przetwórcze. Ocenie poddano m.in. wytrzymałość mechaniczną, udarność, wskaźnik szybkości płynięcia. Metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC) oraz termograwimetrii sporządzono charakterystykę termiczną kompozytów a właściwości termomechaniczne określono za pomocą dynamicznej analizy mechanicznej (DMA). Zbadano również rezystywność skrośną i powierzchniową a także wyznaczono zwilżalność, na podstawie której obliczono wartość swobodnej energii powierzchniowej metodą Owensa-Wendta. Stwierdzono, że kompozyty polipropylenowe napełniane szungitem są materiałami hydrofobowymi, wykazują mniejszą niż polipropylen podatność na odkształcenia wzdłużne pod wpływem rozciągania i mniejszą udarność a także lepsze właściwości antyelektrostatyczne oraz gorsze elektroizolacyjne.

Słowa kluczowe: kompozyty polipropylenowe, napełniacze węglowe, szungit, właściwości


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl

M. Żenkiewicz, J. Richert, P. Rytlewski, K. Moraczewski, M. Stepczyńska (158.1 KB)
Wybrane właściwości kompozytów polipropylenu z szungitem