English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, S. Lutomirski

Wpływ ciepła na niektóre właściwości warstwy wierzchniej folii polimerowych

przeznaczonych do formowania próżniowego

Polimery 2006, nr 6, 442


Streszczenie

Przedstawiono wpływ jednostkowej energii aktywowania (Ej, regulowanej szybkością przesuwu - tabela 1) folii PP, PS i PET, stosowanych w procesach formowania próżniowego, na wartości kąta zwilżania, swobodnej energii powierzchniowej i stopnia utlenienia ich warstwy wierzchniej (WW). Kąt zwilżania wodą, formamidem i dijodometanem badano za pomocą goniometru, swobodną energię powierzchniową (SEP) obliczano metodą Owensa-Wendta, a stopień utlenienia (SU) WW badano metodą spektroskopii fotoelektronowej (XPS). Badania wykonywano bądź bezpośrednio po aktywowaniu, bądź po ogrzaniu aktywowanej folii do temp. ok. 150°C i ochłodzeniu do temp. ok. 23°C. Stwierdzono, że wartości SEP obliczone na podstawie kątów zwilżania wodą i dijodometanem są większe, niż obliczone na podstawie kątów zwilżania formamidem i dijodometanem. Ogrzewanie badanych folii powoduje w każdym przypadku zmniejszenie wartości SEP oraz w niewielkim stopniu zmniejsza SU w przypadku WW folii PP i PS, a nie zmienia tej wielkości w przypadku folii PET.


Słowa kluczowe: folie polimerowe, formowanie próżniowe, wyładowania koronowe, jednostkowa energia aktywacji, swobodna energia powierzchniowa, stopień utlenienia


e-mail: marzenk@ukw.edu.pl


M. Żenkiewicz, S. Lutomirski (113.8 KB)
Wpływ ciepła na niektóre właściwości warstwy wierzchniej folii polimerowych przeznaczonych do formowania próżniowego