English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Piszczek

RAPID COMMUNICATION: Żelowanie mieszanin suspensyjnego PVC z niewielką

ilością plastyfikatora (j. ang.)

Polimery 2005, nr 10, 765


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.765


Streszczenie

W komorze plastografometru Brabendera badano przebieg żelowania suspensyjnego PVC-S o liczbie K 58, 61 lub 67 plastyfikowanego niewielkimi dodatkami (0,5-4 phr) ftalanu dioktylu (DOP). Prędkość obrotowa rotorów wynosiła 28 min-1. Na podstawie zmian momentu obrotowego i pomiarów rzeczywistej temperatury żelującej mieszaniny w funkcji czasu trwania procesu (rys. 1) sporządzono krzywe zmian momentu obrotowego w funkcji tej temperatury odpowiadające różnym zawartościom plastyfikatora (rys. 2). Stwierdzono, że temperatura odpowiadająca maksimum momentu obrotowego, charakteryzująca żelowanie, zmniejsza się ze zwiększaniem zawartości plastyfikatora DOP (rys. 2). Zależność rzeczywistej temperatury związku w stanie równowagi (TE) od zawartości DOP wskazuje, że żelowanie następuje dopiero gdy temperatura komory wynosi 170°C, a zawartość plastyfikatora DOPmin = 2,5 phr (rys. 3). Podobny jest wpływ tych parametrów na moment obrotowy mierzony w stanie równowagi (rys. 4). Dodatek 2,5 phr of DOP powoduje gwałtowny wzrost stopnia żelowania (G) podczas przetwarzania wszystkich typów PVC w temp. 175°C (rys. 5).


Słowa kluczowe: suspensyjny PVC, liczba K, plastogram, ftalan dioktylu, stopień żelowania
K. Piszczek (102.6 KB)
Żelowanie mieszanin suspensyjnego PVC z niewielką ilością plastyfikatora (j. ang.)