English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. Zdebiak, M. El Fray

Formowanie włókien z terpoli(estro-etero-estrów) metodą przędzenia ze stopu

lub elektroprzędzenia z roztworu
Polimery 2008, nr 7-8, 581


Streszczenie

Otrzymano nowe terpoli(estro-etero-estry) (TEEE) zbudowane z segmentów sztywnych tworzonych przez poli(tereftalan butylenu) (PBT) oraz segmentów giętkich budowanych przez reszty kwasu dilinoleinowego (DLA) i poli(glikolu etylenowego) (PEG) o różnym ciężarze cząsteczkowym. Z wytworzonych materiałów formowano włókna metodą przędzenia ze stopu oraz elektroprzędzenia z roztworu. Zbadano wpływ ciężaru cząsteczkowego PEG, udziału organicznego stabilizatora termicznego - α-tokoferolu (VE), a także modyfikatora nieorganicznego - hydroksyapatytu (HAP) na wskaźniki szybkości płynięcia (MFR) oraz właściwości mechaniczne i włóknotwórcze TEEE. Metodą przędzenia ze stopu uformowano mikrowłókna hybrydowe z zastosowaniem układu zawierającego nanokrystaliczną ceramikę HAP. Stwierdzono, że ma ona podobne właściwości stabilizujące termicznie materiał jak VE. Terpolimery uzyskane z udziałem PEG o większym ciężarze cząsteczkowym (PEG4600) charakteryzowały się bardzo dobrymi właściwościami mechanicznymi, uformowane zaś z nich włókna odznaczały się doskonałą elastycznością (duże wartości powrotów elastycznych).


Słowa kluczowe: terpoli(estro-etero-estry), mikrowłókna, nanowłókna, przędzenie ze stopu, elektroprzędzenie z roztworu


e-mail: mirfray@ps.pl


P. Zdebiak, M. El Fray (149.8 KB)
Formowanie włókien z terpoli(estro-etero-estrów) metodą przędzenia ze stopu lub elektroprzędzenia z roztworu