English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Prof. Zbigniew Jan Florjańczyk doctorem honoris causa Politechniki Rzeszowskiej

„Polimery”, nr 5/2011


24 marca 2011 r. prof. dr hab. inż. Zbigniew Jan Florjańczyk (członek Rady Programowej „Polimerów”) otrzymał tytuł i godność doctora honoris Causa Politechniki Rzeszowskiej. Ten najważniejszy akademicki tytuł honorowy został nadany przez Senat Politechniki Rzeszowskiej (uchwała nr 34/2010 z 21 października 2010 r.) profesorowi Zbigniewowi Janowi Florjańczykowi – wybitnemu uczonemu, którego prace wywarły wielki wpływ na rozwój współczesnej chemii i technologii polimerów, na wytyczanie nowych obszarów badań, cenionemu nauczycielowi akademickiemu, człowiekowi o wybitnych zasługach zarówno dla rozwoju krajowego środowiska naukowego, jak i jego integracji poprzez promowanie wspólnych inicjatyw badawczych.
Z wnioskiem o nadanie prof. Z. J. Florjańczykowi tytułu doctora honoris causa wystąpili profesorowie Wydziału Chemicznego Politechniki Rzeszowskiej w piśmie skierowanym do Dziekana Wydziału Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej dr. hab. inż. Krzysztofa Kubiaka, prof. PRz. Wniosek poparły odpowiednimi uchwałami Senaty: Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Łódzkiej. Recenzentami w przewodzie o nadanie tytułu byli: prof. dr hab. inż. Tadeusz Spychaj, prof. dr hab. inż. AndrzejW. Trochimczuk i prof. dr hab. inż. Marian Zaborski.

Uroczystość otworzył JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. dr hab. inż. Andrzej Sobkowiak, który powitał zebranych oraz wygłosił słowo wstępne, podkreślając w nim znakomite osiągnięcia naukowe prof. Z. J. Florjańczyka i jego owocną współpracę z rzeszowskim środowiskiem akademickim.

Prorektor ds. nauki dr hab. inż. Jacek Kluska, prof. PRz, poinformował o procedurze nadania tytułu doctora honoris causa i przedstawił uchwałę Senatu w tej sprawie, następnie udzielił głosu promotorowi prof. dr. hab. inż. Janowi Sieniawskiemu, który wygłosił laudację.

Przedstawiając życiorys naukowy prof. Z. J. Florjańczyka, prof. J. Sieniawski zwrócił szczególną uwagę na szybkie pokonywanie kolejnych szczebli kariery naukowej (doktorat w wieku 26 lat, habilitacja w wieku 36 lat, tytuł profesorawwieku 45 lat), a także na jego ogromny dorobek naukowy i wkład w rozwój współczesnej nauki o polimerach, szerokie zainteresowania naukowe połączone z talentem badawczym i zdolnościami w zakresie aktywizacji współpracowników do podejmowania nowych wyzwań badawczych.ICHP - prof. Florjańczyk

Prof. J. Sieniawski odczytał też łaciński tekst dyplomu doctora honoris causa. Następnie JM Rektor Politechniki Rzeszowskiej prof. A. Sobkowiak wręczył prof. Z. J. Florjańczykowi dyplom oraz replikę lampy Ignacego Łukasiewicza i jako pierwszy złożył serdeczne gratulacje, a także przekazał przesłane na jego ręce listy gratulacyjne. Chór Akademicki odśpiewał hymn „Gaude Mater Polonia”, następnie uczestnicy uroczystości wysłuchali wykładu prof. dr. hab. inż. Zbigniewa J. Florjańczyka pt. „Polimery syntetyczne – perła w koronie czy zło konieczne?”.

Na pierwszym planie od lewej: prof. Andrzej Sobkowiak,
prof. Zbigniew J. Florjańczyk; na drugim planie: prof. Krystyna Czaja,
prof. Kazimierz Furtak, prof. Marek Orkisz, dr Krzysztof Kubiak, prof. PRz
(fot. Marian Misiakiewicz)


ICHP - dyplomW ceremonii uczestniczyło ok. 300 osób, wśród nich wielu znakomitych przedstawicieli polskiego środowiska naukowego, m.in.: JM Rektor Uniwersytetu Opolskiego prof. Krystyna Czaja, JM Rektor Politechniki Krakowskiej prof. Kazimierz Furtak, profesorowie Senatu Politechniki Rzeszowskiej, prof. Henryk Górecki — Przewodniczący Komitetu Polityki Naukowej w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Wiceprezes Polskiej Akademii Nauki prof. Marek Chmielewski, dziekani wydziałów chemicznych i inżynierii materiałowej krajowych uczelni, dyrektorzy instytutów Polskiej Akademii Nauk: prof. Małgorzata Witko (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni w Krakowie), prof. Sławomir Jarosz (Instytut Chemii Organicznej w Warszawie), prof. Stanisław Słomkowski (Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych w Łodzi), prof. Andrzej Dworak i prof. Marek Kowalczuk (Instytut Materiałów Polimerowych iWęglowych w Gliwicach), dyrektorzy instytutów badawczych: dr Danuta Ciechańska (Instytut Biopolimerów i Włókien Chemicznych w łodzi), dyr. Józef Menes i prof. Jacek Cybulski (Instytut Chemii Przemysłowej w Warszawie), dr Andrzej Krueger (Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej w Kędzierzynie-Koźlu), dr Stefan Kubica (Instytut Inżynierii Materiałów Polimerowych i Barwników w Toruniu), a także prezes Wojciech Lubiewa-Wieleżyński (Polska Izba Przemysłu Chemicznego) oraz liczne grono współpracowników z Politechniki Warszawskiej, macierzystej uczelni prof. Z. J. Florjańczyka.

Barbara Witowska-Mocek,
redakcja miesięcznika „Polimery”