English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zaborski, M. Piotrowska, Z. Żakowska

Hydrofilowo-hydrofobowe kompozyty gumowe o zwiększonej podatności na biodegradację (j. ang.)

Polimery 2006, nr 7-8, 534


Streszczenie

Przygotowano wulkanizaty epoksydowego kauczuku naturalnego o stopniu epoksydacji 50 mol % (ENR50) usieciowanego dwiema metodami (tradycyjnie oraz w sposób niekonwencjonalny) i zawierające różne ilości biologicznie aktywnego hydrolizatu keratyny. Zbadano właściwości mechaniczne (rys. 1-3, tabela 3), a także podatność wspomnianych wulkanizatów na degradację biologiczną za pomocą grzybów pleśniowych. Przedstawiono wyniki biodegradacji wybranych wulkanizatów prowadzonych bez (metoda A) lub z użyciem (metoda B) pożywki (tabele 4 i 5). Dodatkowo wykonano testy biodegradacji glebowej tych kompozytów (tabela 6). Wyniki te wskazują, że zastosowanie w mieszankach kauczukowych hydrolizatu keratyny zwiększyło podatność otrzymywanych wulkanizatów na degradację biologiczną.


Słowa kluczowe: epoksydowany kauczuk naturalny, biodegradacja, kompozyty, hydrolizat keratyny, grzyby pleśniowe


e-mail: mpiotrows@poczta.onet.pl


M. Zaborski, M. Piotrowska, Z. Żakowska (115.7 KB)
Hydrofilowo-hydrofobowe kompozyty gumowe o zwiększonej podatności na biodegradację (j. ang.)