English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Prof. dr hab. Andrzej Duda członkiem Rady Narodowego Centrum Nauki

15 grudnia 2010 r. w siedzibie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW) w Warszawie odbyło się spotkanie inaugurujące działalność Rady Narodowego Centrum Nauki (NCN), powołanego w ramach reformy nauki, która weszła w życie 1 października 2010 r.

Minister prof. dr hab. Barbara Kudrycka (MNiSW) wręczyła akty nominacyjne wszystkim 24 członkom Rady, wyłonionym spośród ponad 500 kandydatów, zgłoszonych przez jednostki naukowe z całego kraju. Po części inaugurującej członkowie Rady rozpoczęli pierwsze posiedzenie, podczas którego m.in. dokonali wyboru przewodniczącego Rady NCN, którym został prof. dr hab. Michał Karoński (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu).

ICHP - Centrum Nauki

Miło nam poinformować czytelników „Polimerów”, iż prof. dr hab. Andrzej Duda — członek Komitetu Redakcyjnego naszego Czasopisma, kierownik Zakładu Chemii Polimerów w Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN w Łodzi znalazł się w składzie Rady Narodowego Centrum Nauki jako reprezentant nauk chemicznych.

4 marca 2011 r. miała miejsce uroczysta inauguracja działalności Rady NCN, która składała się z dwóch części: pierwsza część uroczystości miała miejsce w siedzibie NCN w Krakowie przy ul. Królewskiej. Tutaj nominację i kwiaty odebrał, wybrany w otwartym konkursie, dyrektor NCN, prof. dr hab. Andrzej Jajszczyk (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie). Minister Barbara Kudrycka, przewodniczący Rady NCN oraz nowo powołany dyrektor odsłonili tablicę Narodowego Centrum Nauki, poświęconą następnie przez kardynała Franciszka Macharskiego.

Fot. Od prawej: dyrektor NCN prof. Andrzej Jajszczyk, minister Barbara Kudrycka,
przewodniczący Rady NCN prof. Michał Karoński, prof. Katarzyna Chałasińska-Macukow
– rektor Uniwersytetu Warszawskiego i prof. Wiesław Banyś – rektor Uniwersytetu Śląskiego;
w drugim rzędzie: prof. Andrzej Duda, prof. Wojciech Tygielski i prof. Jacek Błażewicz
(członkowie Rady NCN)


W drugiej części uroczystości, która odbywała się w Pałacu pod Baranami, udział wziął premier Donald Tusk, który podkreślił, że powstanie NCN to ważny krok w rozwoju polskiej nauki, związany z uwolnieniem gorsetu nadzoru administracji centralnej. Uroczystość prowadził znany aktor Krzysztof Globisz, którego niekonwencjonalna konferansjerka spotkała się z szerokim oddźwiękiem środków masowego przekazu.

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące składu oraz bieżących zadań Rady NCN można znaleźć pod adresem internetowym http://www.ncn.gov.pl/.