English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Stasiek

Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych ślimaków układów uplastyczniających oraz warunków

procesu wytłaczania na właściwości kompozytu polipropylenowego

Polimery 2005, nr 11-12, 881


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.881


Streszczenie

Zbadano wpływ konstrukcji ślimakowych układów uplastyczniających i warunków procesu wytłaczania na właściwości kompozytu polipropylen/napełniacz mineralny. Stwierdzono, że korzystną efektywnością mieszania charakteryzuje się układ uplastyczniania dwuślimakowy współbieżny, który umożliwia kontrolowanie przebiegu procesu, a dzięki temu uzyskanie takiej samej historii termiczno-mechanicznej poszczególnych cząstek mieszaniny.


Słowa kluczowe: wytłaczanie, ślimakowy układ uplastyczniający, konfiguracja ślimaków, polipropylen, napełniacz mineralny, warunki wytłaczania, właściwości kompozytu
J. Stasiek (345.3 KB)
Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych ślimaków układów uplastyczniających oraz warunków procesu wytłaczania na właściwości kompozytu polipropylenowego