English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Makarewicz, K. Uziałło

Wpływ organicznych rozcieńczalników i rozpuszczalnika na właściwości

reologiczne plastizoli PVC

Polimery 2005, nr 11-12, 851


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.851


Streszczenie

Przedstawiono badania reologiczne plastizoli poli(chlorku winylu) z trzema różnymi rodzajami plastyfikatorów z dodatkiem różnych (trzech) rozcieńczalników albo rozpuszczalnika. Scharakteryzowano wpływ obecności rozcieńczalnika bądź rozpuszczalnika na charakterystykę reologiczną (lepkość maksymalną, współczynnik plastyczności, energię aktywacji lepkiego płynięcia) badanych kompozycji. Podkreślono istotną rolę zjawisk występujących na powierzchni cząstek plastizoli PVC, w ich warstewce solwatacyjnej. Mechanizm tych zjawisk zinterpretowano na podstawie wartości współczynników mieszalności składników plastizoli.


Słowa kluczowe: plastizole PVC, plastyfikatory, rozcieńczalniki, rozpuszczalnik, oddziaływania wzajemne, reologia
E. Makarewicz, K. Uziałło (152.7 KB)
Wpływ organicznych rozcieńczalników i rozpuszczalnika na właściwości reologiczne plastizoli PVC