English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Hehn, A. Gawdzik, J. Sajewicz

Wpływ kwasu butanotetrakarboksylowego i chitozanu na właściwości

bezformaldehydowej apretury tkanin bawełnianych

Polimery 2005, nr 6, 463


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.463


Streszczenie

Określono wpływ dodatku kwasu butanotetrakarboksylowego (kwasu BTK) w ilości do 40 kg/m3 i chitozanu w ilości do 5 kg/m3 na właściwości aplikacyjne kąpieli do apreturowania opartych na produktach otrzymanych w reakcji kwasu cytrynowego z estrami etylowymi dikwasów alifatycznych o krótkich łańcuchach [„Dimal MC”, wzór (I)]. Apretura oparta na „Dimalu” zmodyfikowanym kwasem BTK pod wpływem chitozanu staje się skuteczniejsza w nadawaniu właściwości odprężnych (niemnących) impregnowanej tkaninie. Dodatek chitozanu powoduje też polepszenie przeciwkurczliwych właściwości tkanin (spadek kurczliwości). Najlepsze wyniki osiągnięto stosując kąpiele impregnacyjne zawierające 1,2 kg chitozanu/1 m3 kąpieli. Wprowadzenie do kąpieli umiarkowanej ilości (0,3-1,2 kg/m3) hydrofobowego chitozanu zmniejsza, lecz tylko w niewielkim stopniu, zwilżalność tkaniny. Obecność w kąpieli impregnacyjnej kwasu BTK, a także chitozanu, nie zmienia, praktycznie biorąc, wodochłonności.


Słowa kluczowe: chitozan, kwas BTK, tkaniny bawełniane, kąpiel impregnacyjna, kwas butanotetrakarboksylowy, właściwości odprężne, właściwości przeciwkurczliwe
Z. Hehn, A. Gawdzik, J. Sajewicz (108.3 KB)
Wpływ kwasu butanotetrakarboksylowego i chitozanu na właściwości bezformaldehydowej apretury tkanin bawełnianych