English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Kicko-Walczak, P. Jankowski

Wpływ bezhalogenowej modyfikacji żywic epoksydowych na ich poziom uniepalnienia

Polimery 2005, nr 11-12, 860


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.860


Streszczenie

Opracowano uniepalnione kompozycje epoksydowe modyfikowane bezhalogenowymi antypirenami płomienia (FR), głównie fosforowo-azotowymi. Określono wpływ takiej modyfikacji na palność kompozycji i laminatów epoksydowo-szklanych. Wykonano podstawowe badania właściwości fizykochemicznych wytypowanych kompozycji przed ich utwardzeniem, czasu utwardzania oraz właściwości mechanicznych po utwardzeniu. Nie stwierdzono negatywnego wpływu modyfikatorów FR na te właściwości.


Słowa kluczowe: żywice epoksydowe, antypireny fosforowo-azotowe, uniepalnione kompozycje epoksydowe, uniepalnione laminaty epoksydowo-szklane
E. Kicko-Walczak, P. Jankowski (138.7 KB)
Wpływ bezhalogenowej modyfikacji żywic epoksydowych na ich poziom uniepalnienia