English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Wojturska

Degradacja enzymatyczna poliuretanów

Polimery 2011, nr 2, 91


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.091

Streszczenie

Publikacja obejmuje informacje wstępne dotyczące czynników wpływających na hydrolizę enzymatyczną polimerów i mechanizm ich degradacji oraz przegląd literatury dotyczącej enzymatycznej degradacji poliuretanów (PUR). Przedstawiono w niej opis badań obejmujących wyodrębnianie i identyfikację produktów degradacji PUR uwalnianych wskutek działania enzymu oraz doniesienia literaturowe odnoszące się do matematycznego ujęcia procesów degradacji. Stworzenie takiego modelu degradacji enzymatycznej PUR in-vitro, jest niezbędne zarówno do zrozumienia kinetyki enzymatycznego rozkładu, jak i do ewentualnego przewidzenia zachowania się polimerów in-vivo


Słowa kluczowe: poliuretany, degradacja enzymatyczna, model matematyczny, produkty rozkładu, recykling chemiczny


e-mail: nogaj@prz.edu.pl


J. Wojturska

Degradacja enzymatyczna poliuretanów