English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Tokarska

Wodorowe uszlachetnianie ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin.

Cz. II. Uszlachetnianie frakcji uzyskanych w skali przemysłowej

Polimery 2011, nr 7-8, 585


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.585

Streszczenie

Artykuł stanowi II część opracowania dotyczącego wodorowego uszlachetniania produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Poddano hydrorafinacji zarówno surowe produkty pirolizy prowadzonej w skali przemysłowej, jak i uzyskane z nich frakcje paliwowe. Otrzymywane hydrorafinaty były w 90 % odsiarczone i zawierały niewielką ilość związków nienasyconych. Najtrudniejsza do uszlachetnienia okazała się frakcja wrząca w zakresie wrzenia oleju napędowego. Procesy hydrokrakingu prowadzone na dwóch różnych katalizatorach nie dały spodziewanych rezultatów. Konwersja najcięższych składników frakcji popirolitycznych nie przekraczała 25 % mas. Przeprowadzono również próby uszlachetniania surowców w procesie hydrorafinacji z konwersją składników ciężkich, w obecności metanolu.


Słowa kluczowe: poliolefiny, piroliza, produkty ciekłe, hydrorafinacja, hydrokraking


e-mail: tokarska@polsl.pl


A. Tokarska

Wodorowe uszlachetnianie ciekłych produktów pirolizy odpadowych poliolefin. Cz. II. Uszlachetnianie frakcji uzyskanych w skali przemysłowej