English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

R. Ukielski, M. Piątek

Otrzymywanie i niektóre właściwości multiblokowych kopoli (amido-b-amidów)

Polimery 2005, nr 11-12, 793


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.793


Streszczenie

Praca dotyczy polimerów zbudowanych z oligoamidowych bloków sztywnych i oligoamidowych bloków giętkich. Określono wpływ wzajemnego masowego stosunku tych bloków na właściwości użytkowe oraz na wartości temperatury przemian fazowych produktów.


Słowa kluczowe: multiblokowe elastomery termoplastyczne, poliamidowe bloki sztywne i giętkie, właściwości użytkowe, przemiany fazowe
R. Ukielski, M. Piątek (119 KB)
Otrzymywanie i niektóre właściwości multiblokowych kopoli (amido-b-amidów)