English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Zajchowski

RAPID COMMUNICATION: Właściwości mechaniczne poli(chlorku winylu)

o zdefiniowanym stopniu zżelowania (j. ang.)

Polimery 2005, nr 11-12, 890


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.890


Streszczenie

Z zastosowaniem trzech różnych przyrządów pomiarowych: plastometru obciążnikowego, reometru kapilarnego oraz ślimakowego reometru kapilarnego Brabendera zbadano wpływ temperatury (140-205°C) na stopień zżelowania (G) nieplastyfikowanego PVC o liczbie K = 61, zawierającego 8 % mas. kopolimeru etylen/octan winylu. Stwierdzono, że wszystkie punkty pomiarowe niezależnie od zastosowanej metody pomiaru układają się na jednej krzywej (rys. 1). Powyższymi metodami określono zależność wartości G od składu mieszanin granulatu PVC niezżelowanego (A) i całkowicie zżelowanego (B) w pełnym zakresie ich składu (rys. 2). Otrzymane wytłoczyny poddano badaniom udarności bez karbu, wytrzymałości na rozciąganie oraz wydłużenia względnego przy zerwaniu (rys. 3-5). Stwierdzono możliwość ustalenia właściwości mechanicznych wytłoczyny poprzez odpowiedni dobór składu granulatów PVC o różnym stopniu zżelowania oraz temperatury przetwórstwa.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), stopień zżelowania, temperatura wytłaczania, właściwości mechaniczne
S. Zajchowski (112.8 KB)
Właściwości mechaniczne poli(chlorku winylu) o zdefiniowanym stopniu zżelowania (j. ang.)