English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Witek

RAPID COMMUNICATION
Sieciująca kopolimeryzacja N-winyloformamidu w odwróconej suspensji (j. ang.)

Polimery 2008, nr 6, 477


Streszczenie

W odwróconej suspensji przeprowadzono sieciującą kopolimeryzację N-winyloformamidu (NVF) z diwinylobenzenem (DVB) w obecności wody jako porogenu (schemat A, tabela 1). W charakterze fazy zwartej stosowano olej parafinowy lub olej silikonowy. W oleju silikonowym otrzymano granulki sferyczne, natomiast w oleju parafinowym granulki mają kształt nieregularny (rys. 1 i 3). Po hydrolizie alkalicznej otrzymano polianionity z I-rzędowymi grupami aminowymi (rys. 2 i 4). Oznaczono pojemność jonowymienną, stopień spęcznienia, zawartość wody w żywicy kondycjonowanej na powietrzu oraz powierzchnię właściwą (tabela 2).


Słowa kluczowe: N-winyloformamid, poliwinyloamina, anionity, polimeryzacja suspensyjna


e-mail: witek@chemia.uj.edu.pl


E. Witek (100.7 KB)
Sieciująca kopolimeryzacja N-winyloformamidu w odwróconej suspensji (j. ang.)