English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Witek, A. Kochanowski, M. Pazdro, E. Bortel

Mikroemulsje jako żródło nanolateksów i nanoreaktorów

Polimery 2006, nr 7-8, 507


Streszczenie

W artykule o charakterze przeglądowym przedstawiono zasady klasyfikacji emulsji, a także ogólnie scharakteryzowano mikroemulsje stanowiące podstawowy przedmiot opracowania. Szczegółowo omówiono kilka najważniejszych kierunków praktycznego wykorzystania odwróconych mikroemulsji (typu w/o), mianowicie prowadzenie w takim środowisku procesów polimeryzacji i kopolimeryzacji, formowanie nanometrycznych cząstek nieorganicznych, syntezy bioorganiczne z wykorzystaniem enzymów, a także syntezy organiczne z udziałem reagentów hydrofilowych i hydrofobowych.


Słowa kluczowe: odwrócone mikroemulsje, nanolateksy, nanocząstki nieorganiczne, enzymatyczne syntezy bioorganiczne, kompatybilne rozpuszczalniki


e-mail: witek@chemia.uj.edu.pl


E. Witek, A. Kochanowski, M. Pazdro, E. Bortel (263.4 KB)
Mikroemulsje jako żródło nanolateksów i nanoreaktorów