English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Wiśniewski, A. Sionkowska, H. Kaczmarek, S. Lazare, V. Tokarev

Wpływ promieniowania laserowego na cienkie błony kolagenowe.

Cz. I. Mechanizm tworzenia struktury „mikropianki” i ablacja powierzchni kolagenu
Polimery 2007, nr 4, 259


Streszczenie

Cienkie błony kolagenowe poddawano działaniu lasera ekscymerowego KrF (λ=248nm). Za pomocą skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM) oraz mikroskopii sił atomowych (AFM) oceniono wpływ napromieniania na powierzchnię błony. Ubytki masy materiału w wyniku procesu ablacyjnego wyznaczono wykorzystując mikrowagę kwarcową (metodą QCM). Napromienianie laserowe suszonych błon kolagenowych (15% pozostałości wody) wywołuje „spienienie” powierzchni już po zastosowaniu tylko jednego impulsu. Omówiono mechanizm tworzenia struktury „mikropianki” polegający na nukleacji pęcherzyków oraz ich wzroście, co jest możliwe w następstwie spadku ciśnienia aż do powstania naprężenia rozciągającego przekraczającego wytrzymałość błony kolagenowej. Zjawisko to jest powodowane przez dwubiegunową falę ciśnieniową tworzącą się w powierzchniowej sekwencji „przyspieszanie-opóźnianie” w kierunku działania wiązki promieniowania laserowego.


Słowa kluczowe: błony kolagenowe, promieniowanie laserowe, ablacja fotomechaniczna, struktura „mikropianki”


e-mail: marcinw@chem.uni.torun.pl


M. Wiśniewski, A. Sionkowska, H. Kaczmarek, S. Lazare, V. Tokarev (209.7 KB)
Wpływ promieniowania laserowego na cienkie błony kolagenowe. Cz. I. Mechanizm tworzenia struktury „mikropianki” i ablacja powierzchni kolagenu