English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilpiszewska, T. Spychaj

Termoplastyfikacja skrobi na drodze wytłaczania w obecności plastyfikatorów

Polimery 2006, nr 5, 327


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literaturowy dotyczący termoplastyfikacji skrobi naturalnej. Scharakteryzowano jej podstawowe właściwości i strukturę oraz przydatność w postaci biodegradowalnego materiału termoplastycznego otrzymywanego z surowców odnawialnych. Omówiono problematykę wytłaczania skrobi w obecności plastyfikatorów, przede wszystkim gliceryny, wskazując na jednoetapowość i ciągłość tego procesu oraz towarzyszącą mu degradację łańcuchów polisacharydowych. Przedstawiono wpływ wybranych parametrów procesu wytłaczania oraz zawartości plastyfikatora na niektóre właściwości mechaniczne uzyskiwanego materiału skrobiowego.


Słowa kluczowe: skrobia, termoplastyfikacja, wytłaczanie, plastyfikatory, właściwości użytkowe


e-mail: Tadeusz.Spychaj@ps.pl


K. Wilpiszewska, T. Spychaj (127.9 KB)
Termoplastyfikacja skrobi na drodze wytłaczania w obecności plastyfikatorów