English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilczyński, J. L. White

Modelowanie procesu wytłaczania dwuślimakowego.

Cz. I. Model wytłaczania przeciwbieżnego
Polimery 2008, nr 10, 754


Streszczenie

Opracowano kompleksowy model matematyczny procesu dwuślimakowego wytłaczania przeciwbieżnego. Opisuje on trzy obszary tego procesu, mianowicie transport tworzywa w stanie stałym, przebieg uplastyczniania oraz przepływ tworzywa uplastycznionego. Na podstawie modelu matematycznego zbudowano program komputerowy, umożliwiający symulację procesu. Symulację można prowadzić w różnych warunkach przetwórstwa, definiowanych charakterystyką tworzywa, charakterystyką geometryczną układu uplastyczniającego oraz parametrami technologicznymi procesu. Symulacja umożliwia prognozowanie przebiegu uplastyczniania tworzywa, rozkładu ciśnienia i temperatury oraz stopnia wypełnienia kanału ślimaka.


Słowa kluczowe: dwuślimakowe wytłaczanie przeciwbieżne, modelowanie komputerowe, prognozowanie przebiegu uplastyczniania tworzywa


e-mail: krzysztof.wilczynski@wip.pw.edu.pl


K. Wilczyński, J. L. White (133.7 KB)
Modelowanie procesu wytłaczania dwuślimakowego. Cz.I. Model wytłaczania przeciwbieżnego