English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilczyński, J. L. White

Modelowanie procesu wytłaczania dwuślimakowego. Cz. II Weryfikacja modelu

Polimery 2009, nr 1, 51


Streszczenie

Na podstawie badań symulacyjnych i doświadczalnych dokonano weryfikacji opracowanego uprzednio (por. cz. I) kompleksowego modelu procesu dwuślimakowego wytłaczania przeciwbieżnego z dozowanym zasilaniem przy użyciu układu ślimaków ściśle zazębiających się. Badania wykonano w warunkach różnych wartości masowego natężenia przepływu tworzywa i różnych szybkości obrotowych ślimaka. Oceniano przy tym przebieg uplastyczniania wytłaczanego materiału i stopień wypełnienia kanału ślimaka oraz zmiany ciśnienia i temperatury tworzywa. Uzyskano zadowalającą zgodność wyników pomiarów i obliczeń symulacyjnych.


Słowa kluczowe: dwuślimakowe wytłaczanie przeciwbieżne, model komputerowy, obliczenia symulacyjne, weryfikacja doświadczalna


e-mail: krzysztof.wilczynski@wip.pw.edu.pl


K. Wilczyński, J. L. White (238.9 KB)
Modelowanie procesu wytłaczania dwuślimakowego