English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilczyński, A. Lewandowski

Modelowanie przepływu tworzyw w procesie wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieżnego.

Cz. I. Symulacja przepływu

Polimery 2010, nr 11-12, 883


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.883

Streszczenie

Na podstawie opracowanego wcześniej, kompleksowego matematycznego modelu procesu dwuślimakowego wytłaczania przeciwbieżnego, z wykorzystaniem analizy numerycznej MES (metody elementów skończonych) przygotowano komputerowy program umożliwiający symulację przepływu tworzywa uplastycznionego w kanale ślimaka. Symulację prowadzono w różnych warunkach przetwórstwa definiowanych charakterystyką tworzywa, charakterystyką geometryczną układu uplastyczniającego oraz parametrami technologicznymi procesu wytłaczania. Wyniki modelowania przedstawiono w postaci zależności bezwymiarowego natężenia przepływu tworzywa i bezwymiarowego gradientu ciśnienia.


Słowa kluczowe: wytłaczanie dwuślimakowe przeciwbieżne, modelowanie komputerowe, metoda elementów skończonych


e-mail: krzysztof.wilczynski@wip.pw.edu.pl


K. Wilczyński, A. Lewandowski (623.3 KB)
Modelowanie przepływu tworzyw w procesie wytłaczania dwuślimakowego przeciwbieżnego. Cz. I. Symulacja przepływu