English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

P. P. Wieczorek

Sorbenty i membrany polimerowe w przygotowywaniu do analizy próbek

środowiskowych i biologicznych

Polimery 2005, nr 6, 409


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.409


Streszczenie

Istotny element procedur analitycznych dotyczących skomplikowanych mieszanin jakimi są próbki środowiskowe bądź biologiczne stanowi wstępne wyodrębnienie, oczyszczenie i zatężenie analizowanej substancji. Do tego celu coraz częściej stosuje się sorbenty polimerowe i układy membranowe. W niniejszym przeglądzie przedstawiono najważniejsze i najczęściej używane metody przygotowania próbek środowiskowych do analizy, czyli ekstrakcję do fazy stałej (SPE) i unieruchomione membrany ciekłe (SLM). Szczególną uwagę zwrócono na możliwość wykorzystania w SPE sorbentów o zróżnicowanej polarności. Omówiono możliwości wykorzystania ekstrakcji z zastosowaniem SLM, w tym ekstrakcji przy użyciu selektywnych przenośników, w przygotowaniu próbek środowiskowych do analizy. Przedstawiono wysoce selektywną i efektywną ekstrakcję pestycydów z wykorzystaniem oddziaływań przeciwciało-antygen, tzw. metodę Immuno-SLM.


Słowa kluczowe: ekstrakcja, analiza próbek środowiskowych, ekstrakcja do fazy stałej, sorbenty, unieruchomione membrany ciekłe, selektywne przenośniki

Piotr P. Wieczorek (1.73 MB)
Sorbenty i membrany polimerowe w przygotowywaniu do analizy próbek środowiskowych i biologicznych (cz. I)
Piotr P. Wieczorek (1.38 MB)
Sorbenty i membrany polimerowe w przygotowywaniu do analizy próbek środowiskowych i biologicznych (cz. II)