English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Wąsicki, A. Kościuszko

Badania DSC warstw powierzchniowych starzonego kompozytu

polipropylen/drewno (j. ang.)

Polimery 2011, nr 5, 401


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2011.401

Streszczenie

W celu oceny zmian zachodzących na skutek procesów starzenia w polipropylenie (PP) napełnionym w 50 % mas. mączką drzewną przeprowadzono badania DSC materiału pobranego z powierzchni kształtek formowanych metodą wtrysku. Kształtki wykonane z kompozytu polipropylen/drewno starzono w warunkach naturalnych przez cztery lata lub w warunkach laboratoryjnych pod wpływem promieniowania UV odpowiednio przez 100, 200 i 300 h. Na podstawie przebiegu krzywych topnienia DSC zarejestrowanych podczas drugiego ogrzewania próbek zaobserwowano wyraźne zmiany starzeniowe, które zaszły na powierzchni kształtek wystawionych na działanie czynników atmosferycznych. Krystality polipropylenowe wykazywały znacznie mniejszy stopień uporządkowania i topiły się w temperaturze niższej o 25 °C niż krystality w osnowie kompozytu nie poddanego procesowi starzenia. Starzenie kompozytu w warunkach przyspieszonych tj. pod wpływem promieniowania UV powodowało utworzenie struktur krystalicznych w wyraźny sposób różniących się stopniem uporządkowania i temperaturą topnienia. Na krzywych DSC takich próbek można było zaobserwować nawet trzy obszary topnienia krystalitów różniących się uporządkowaniem makrocząsteczek.


Słowa kluczowe: polipropylen, mączka drzewna, kompozyt, starzenie naturalne, starzenie przyspieszone


e-mail: andrzej.wasicki@utp.edu.pl


A. Wąsicki, A. Kościuszko

Badania DSC warstw powierzchniowych starzonego kompozytu polipropylen/drewno (j. ang.)