English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Walendziewski

Frakcje węglowodorowe z krakingu termicznego odpadów poliolefinowych

— otrzymywanie, uszlachetnianie i zastosowanie

Polimery 2010, nr 10, 782


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.782

Streszczenie

Przeprowadzono kraking mieszanych odpadów poliolefinowych, w różnych warunkach temperatury, ciśnienia i czasu, w instalacji przemysłowej lub laboratoryjnej. Produkty rozdzielono na frakcje benzynową i olejowe metodą destylacyjną, a następnie poddano je hydrorafinacji. Wykazano, że zastosowanie w procesie krakingu łatwo dostępnego wodorotlenku wapnia znacznie zmniejsza zawartość chloru w ciekłych frakcjach węglowodorowych, a hydrorafinacja jest dobrą metodą uszlachetniania zarówno frakcji benzynowych, jak i olejowych. Przetworzone w ten sposób produkty krakingu odpadów poliolefinowych mogą, w zależności od składu i właściwości, służyć jako komponenty paliw, do produkcji parafiny stałej lub oleju parafinowego.


Słowa kluczowe: kraking termiczny, poliolefiny, odchlorowywanie, hydrorafinacja, paliwa, parafiny, właściwości.


e-mail: jerzy.walendziewski@pwr.wroc.pl


J. Walendziewski (178.4 KB)
Frakcje węglowodorowe z krakingu termicznego odpadów poliolefinowych — otrzymywanie, uszlachetnianie i zastosowanie