English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

S. Vasiliu, S. Racovita, V. Neagu, M. Popa, J. Desbrieres

Kompleksy polimer-metal na podstawie gelanu (j. ang.)

Polimery 2010, nr 11-12, 839


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2010.839

Streszczenie

Opisano prosty i łatwy do zrealizowania sposób otrzymania w temp. 30 °C kompleksów gelanu (Gll — anionowy, wielkocząsteczkowy, dezaktywowany polisacharyd pochodzenia naturalnego) lub mieszanin Gll + poli(alkohol winylowy) (PVAL) z wodzianami różnych soli metali (FeCl3, FeCl2, CuCl2, CoCl2) (rys. 1, tabela 1). Kompleksy mają postać regularnych okrągłych mikrocząstek o wymiarach 719—830 µm. Na podstawie widm IR (rys. 2 i 3, tabela 2) zinterpretowano mechanizm powstawania kompleksów i określono ich budowę. Zbadano termostabilność kompleksów oraz kinetykę ich degradacji cieplnej (rys. 4, tabela 3); jest to wieloetapowy proces o skomplikowanym przebiegu. Scharakteryzowano zjawisko pęcznienia kompleksów w wodzie w temp. 25 °C (rys. 5, tabela 4) ustalając następującą zależność stopnia spęcznienia od rodzaju zawartego w nich metalu: Fe3+ << Fe2+ << Cu2+ << Co2+.


Słowa kluczowe: gelan, poli(alkohol winylowy), kompleksy metal-polimer, żelowanie jonotropowe, termostabilność, pęcznienie w wodzie


e-mail: msilvia@icmpp.ro


S. Vasiliu, S. Racovita, V. Neagu, M. Popa, J. Desbrieres (195.4 KB)
Kompleksy polimer-metal na podstawie gelanu (j. ang.)