English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Utrata-Wesołek, B. Trzebicka, A. Dworak

Polimery wrażliwe na bodźce. Cz. II. Zastosowanie

Polimery 2009, nr 5, 334


Streszczenie
W publikacji (stanowiącej II cz. pracy przeglądowej dotyczącej polimerów wrażliwych na bodźce) przedstawiono możliwości zastosowania układów polimerowych reagujących na zmiany temperatury i pH. Szczegółowo omówiono następujące kierunki wykorzystania tego rodzaju materiałów: systemy kontrolowanego uwalniania substancji biologicznie aktywnych, hodowla i uwalnianie komórek, bioreaktory oraz budowa zaworów i czujników.

Słowa kluczowe: polimery wrażliwe na bodźce, zmiany temperatury i pH, regulowane uwalnianie leków, hodowla i uwalnianie komórek, bioreaktory, zawory i czujniki


e-mail: andrzej.dworak@cmpw-pan.edu.pl


A. Utrata-Wesołek, B. Trzebicka, A. Dworak (197.5 KB)
Polimery wrażliwe na bodźce. Cz. II. Zastosowanie