English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Utrata-Wesołek, B. Trzebicka, A. Dworak

Polimery wrażliwe na bodźce (I)

Polimery 2008, nr 10, 717


Streszczenie

W ostatnich latach dużym zainteresowaniem cieszą się polimery wrażliwe na bodźce środowiska np. temperaturę, pH, światło czy obecność substancji biochemicznych. Polimery te, zwane również "inteligentnymi" mają duże znaczenie naukowe i technologiczne. Potencjalne, a także często już realizowane zastosowania wrażliwych na bodźce polimerów sięgają prób konstrukcji "nano-" i "mikrourządzeń" wykorzystywanych do transportu leków, bioseparacji, jako czujniki i człony wykonawcze i wiele innych. Praca przeglądowa dotyczy wrażliwych na bodźce polimerów i ich zastosowania. W pierwszej części opisane zostaną podstawy dotyczące zachowania polimerów pod wpływem działania temperatury i pH. Przegląd zawiera też podstawowe informacje dotyczące polimerów reagujących na inne bodźce (światło, obecność substancji biochemicznych) oraz na więcej niż jeden bodziec. Kolejna część pracy przeglądowej poświęcona będzie możliwości potencjalnego zastosowania polimerów wrażliwych na bodźce w różnych dziedzinach.


Słowa kluczowe: polimery inteligentne, polimery wrażliwe na temperaturę, LCST, polimery wrażliwe na pH


e-mail: andrzej.dworak@cmpw-pan.edu.pl


A. Utrata-Wesołek, B. Trzebicka, A. Dworak (168.5 KB)
Polimery wrażliwe na bodźce (I)