English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Tylek, J. Polaczek, J. Pielichowski

Metody analizy poli(kwasu asparaginowego) i jego pochodnych

Polimery 2005, nr 5, 341


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2005.341


Streszczenie

Na podstawie literatury (przede wszystkim patentowej) przedstawiono ogólną charakterystykę metod analizy poli(kwasu asparaginowego) (PKA) - polimeru biodegradowalnego, co umożliwia jego zastosowanie w medycynie, ochronie środowiska, rolnictwie i kosmetyce. PKA może występować w postaci cyklicznej [jako poli(imid kwasu bursztynowego), PSI, wzór (I)] lub liniowej [wzór (II)]. Omówiono wyniki analizy budowy PSI oraz soli sodowej PKA metodą magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR i 13C NMR), spektroskopii w podczerwieni, chromatografii żelowej oraz termograwimetrii.


Słowa kluczowe: poli(kwas asparaginowy), analiza, budowa chemiczna, ciężar cząsteczkowy, odporność cieplna

E. Tylek, J. Polaczek, J. Pielichowski (125.4 KB)
Metody analizy poli(kwasu asparaginowego) i jego pochodnych