English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Tudorachi, R. Lipsa

Porównawcze badania skrobi modyfikowanej za pomocą kwasu mlekowego

i poli(kwasu mlekowego) (j. ang.)

Polimery 2006, nr 6, 425


Streszczenie

Opisano metodę modyfikacji skrobi za pomocą kwasu mlekowego lub poli(kwasu mlekowego) (PLA) o stosunkowo małym ciężarze cząsteczkowym (Mn ≈ 3000). Otrzymane kopolimery scharakteryzowano metodą IR (rys. 1). Ciężary cząsteczkowe wyznaczone metodą chromatografii żelowej są większe w przypadku kopolimerów z kwasem mlekowym niż kopolimerów z PLA (rys. 2, tabela 1). Stwierdzono, że stabilność termiczna skrobi niemodyfikowanej jest lepsza niż zsyntetyzowanych kopolimerów (rys. 3 i 4, tabela 2). Oceniono wpływ modyfikacji na rozpuszczalność w wodzie i różnych rozpuszczalnikach organicznych (tabela 3) i wykazano, że skrobia modyfikowana za pomocą kwasu mlekowego jest lepiej rozpuszczalna w wodzie niż niemodyfikowana oraz modyfikowana PLA.


Słowa kluczowe: skrobia, kwas mlekowy, poli(kwas mlekowy), kopolimery skrobi, stabilność termiczna, rozpuszczalność


e-mail: ntudor@icmpp.ro


N. Tudorachi, R. Lipsa (132.8 KB)
Porównawcze badania skrobi modyfikowanej za pomocą kwasu mlekowego i poli(kwasu mlekowego) (j. ang.)