English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Tomaszewska

Wieloparametrowa analiza żelowania poli(chlorku winylu)

Polimery 2006, nr 1, 42


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań plastografometrycznych nieplastyfikowanej mieszaniny PVC. Stwierdzono, że charakterystyczne wielkości na plastogramach związane z żelowaniem mieszaniny zależą jednocześnie od temperatury ścian komory, którą zmieniano w zakresie od 150°C do 200°C i prędkości obrotowej rotorów (5-40 min-1). Uzyskane zależności opisano modelami wieloczynnikowymi opracowanymi metodą statystyczną regresji liniowej i regresji drugiego stopnia.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), żelowanie, badania plastografometryczne, analiza statystyczna


e-mail: Jolanta.Tomaszewska@atr.bydgoszcz.pl


J. Tomaszewska (122.3 KB)
Wieloparametrowa analiza żelowania poli(chlorku winylu)